Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady pozyskiwania oraz przetwarzania danych
osobowych oraz przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za
pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną
żądanych przez Użytkownika, przez Ideative Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (10-683), przy ul.
Władysława Trylińskiego 16/1.

I. Definicje

1. Administrator – oznacza Ideative Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Olsztynie (10-683), przy ul. Trylińskiego 16/1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000611567, której akta rejestrowe przechowuje Sąd
Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadającą numer NIP 7393883855
oraz REGON 364132449, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 PLN, który świadczy
usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach
Użytkownika.

2. Cookies oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe,
zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik
korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze
świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za
pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis
internetowy.

6. Urządzenie oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik
uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami
prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

8. Dane osobowe ? oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osobie fizycznej (?osobie, której dane dotyczą?); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna
to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na
podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji,
identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną,
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość
osoby fizycznej;

9. Przetwarzanie danych osobowych dotyczy zbierania, rejestrowania, organizowania,
strukturyzowania, przechowywania, adaptacji lub modyfikacji danych, wyszukiwania,
konsultowania, używania, ujawniania w drodze transmisji, rozpowszechniania lub
udostępniania w każdy inny sposób, dostosowania lub łączenia, ograniczania, usuwania lub
niszczenia danych osobowych?, zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia RODO.

II. Cookies

Ta strona korzysta z plików cookie („ciasteczka”). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na
korzystanie z cookies.

Twoja przeglądarka internetowa może przechowywać pliki Cookies na dysku Twojego
komputera. W plikach „Cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania portalu, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Zawartość plików
Cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików Cookies nie
przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

W naszych serwisach nie ma miejsca na treści, które są sprzeczne z prawem polskim i
międzynarodowym, nawołują do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej. Nie ma tu
pornografii, materiałów nagannych moralnie, treści uważanych powszechnie za nieetyczne czy
obelżywe.

Z naszej strony gwarantujemy, że nikomu nie zostaną ujawnione, Ty też zachowaj ostrożność
w udostępnianiu ich osobom trzecim.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W
szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów
lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają
zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis
indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której
pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje następujące plików Cookies:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale
usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b. Cookies trwałe: przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie
powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala
na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia
Użytkownika.

c. Cookies nieszkodliwe: niezbędne do poprawnego działania witryny. potrzebne do
umożliwienia działania funkcjonalności witryny, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego z
śledzeniem użytkownika.

d. Cookies badające: są wykorzystywane do śledzenia użytkowników jednak nie obejmują
informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego użytkownika.

e. Cookies śledzące: są wykorzystywane do śledzenia użytkowników i dostarczają informacji
identyfikujących dane konkretnego użytkownika.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Serwis wykorzystuje pliki Cookies Własne w celu:

a. Konfiguracji serwisu

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu

rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio
wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu
Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi
Użytkownik,

zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp…

b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

utrzymania sesji Użytkownika Serwisu

poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności
weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki
te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i
odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych
potrzeb;

d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności
dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego
lokalizacji.

e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia
ulepszanie ich struktury i zawartości;

f. Świadczenia usług reklamowych

dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów
firm trzecich;

g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

2. Serwis wykorzystuje pliki Cookies Zewnętrzne w celu:

a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są
pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

www.youtube.com [administrator cookies: Google LLC z siedzibą w USA]

b. analiz i badań oraz audytu oglądalności oraz zbierania ogólnych i anonimowych danych
statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

Google Analytics [administrator cookies: Google LLC z siedzibą w USA]

c. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem
narzędzia internetowej reklamy:

Google AdSense [administrator cookies: Google LLC z siedzibą w USA]

d. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów
społecznościowych:

twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]

plus.google.com [administrator cookies: Google LLC z siedzibą w USA]

Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook
Ireland z siedzibą w Irlandii]

Instagram, INC [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook
Ireland z siedzibą w Irlandii]

LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]

Istnieje możliwość takiego skonfigurowania Twojej przeglądarki internetowej, która
spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików Cookies na
dysku twardym Twojego komputera. Pamiętaj, że efektem takiej zmiany może być utrata
możliwości korzystania z niektórych funkcji serwisu.

Warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies:

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików
Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do
Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik
może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji
usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować

automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź
informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w
przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronie internetowej serwisu.

III. Dane osobowe

Kto jest administratorem danych osobowych?

1. Administratorem danych jest Ideative Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Olsztynie (10-683), przy ul. Trylińskiego 16/1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000611567, której akta rejestrowe
przechowuje Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadającą numer
NIP 7393883855 oraz REGON 364132449, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 PLN.

2. Kontakt do Administratora danych możliwy jest poprzez adres e-mail:
kontakt@ideative.pl
lub numer telefonu: 786 844 332 lub listownie pod adresem: Ideative Sp. z o.o. ul. Trylińskiego
16/1, 10-683 Olsztyn.

Jak pozyskujemy dane osobowe?

Newsletter

1. Na naszej stronie istnieje możliwość zapisania się na Newsletter obsługiwany przez
zewnętrzną aplikację Mailchimp. Podczas tego zapisu przekazujesz nam dane osobowe w
postaci swojego adresu e-mail. Następnie otrzymasz od nas wiadomość e-mail
potwierdzającą zapis. Umowa Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2. Zapis na Newsletter wymaga:

2.1 zaakceptowania niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies.

2.2 Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celu
przesyłania informacji handlowych i materiałów marketingowych, w tym w celu marketingu
bezpośredniego.

2.3 Wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002
roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

2.4 Wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń
końcowych przez Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu
bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi
informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z
2014 r. poz. 243 ze zm.)

3. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia umowy na świadczenie
usługi Newsletter. Zgody te mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje rozwiązanie
umowy na świadczenie usługi Newsletter.

4. Użytkownik może wypowiedzieć umowę na otrzymywanie Newslettera w każdej chwili
poprzez wypisanie się z listy subskrybentów. Dokona tego przez kliknięcie w wiadomości e
mail otrzymanej od Administratora w link dezaktywacyjny np. o treści ?wypisz się?. Może też
zrobić to w inny dogodny dla niego sposób, np. poprzez kontakt z Administratorem.

Formularz kontaktowy

Na naszej stronie internetowej istnieje możliwość wysłania formularza kontaktowego.
Podczas tej czynności przekazujesz nam takie dane osobowe, jak swój adres e-mail lub
telefon oraz treść wiadomości. Dane te są przez nas później wykorzystywane do stworzenia
oferty oraz kontaktu z Tobą w celu jej przedstawienia, a także do przedstawienia warunków
umowy.

Disqus

W przypadku komentarzy na naszym blogu korzystamy z zewnętrznej aplikacji Disqus. Dane
osobowe zbierane są po stronie tejże aplikacji. Każdy użytkownik, który chce zostawić w ten
sposób komentarz akceptuje regulamin tej aplikacji. My ze swojej strony wyświetlamy jedynie
te komentarze na naszym blogu, aby umożliwić użytkownikom dyskusję pod publikowanymi
artykułami. Nie jesteśmy więc w tym przypadku Administratorem tych danych osobowych i nie

ponosimy odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez czytelników Strony i
bloga.

Pixel Facebooka

W naszej witrynie zainstalowany jest Pixel Facebooka. Pozwala na profilowanie Użytkowników
odwiedzających naszą stronę internetową oraz wyświetlanie im odpowiednich reklam za
pośrednictwem portalu facebook.com. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na
pozyskiwanie tych danych.

Google reCaptcha

Na naszej stronie internetowej stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA. Korzystając z
niego, pozyskujemy adresy IP, co pozwala nam weryfikować czy Użytkownicy wysyłający
formularz kontaktowy z naszej witryny nie są robotami internetowymi. Korzystając z naszej
witryny wyrażasz zgodę na pozyskiwanie tych danych.

Google Analitycs

Na naszej stronie internetowej zainstalowany jest również kod śledzący Google Analytics,
który służy nam w zliczaniu statystyk naszej strony www. Korzystając z naszej witryny
wyrażasz zgodę na pozyskiwanie tych danych.

Jakie dane osobowe pozyskujemy i przetwarzamy?

1. Poprzez naszą stronę internetową pozyskujemy i jesteśmy administratorami takich danych,
jak:

1.1 adres e-mail

1.2 telefon

2. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziesz mógł
skorzystać z takich funkcji na naszej stronie, jak zapis do Newslettera, czy wysyłka Formularza
kontaktowego.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Celem zbierania powyższych danych osobowych jest umożliwienie Użytkownikom naszej
witryny korzystanie z funkcji zaprezentowanych w naszej witrynie tj. zapisu do Newslettera

oraz wysyłki Formularza kontaktowego. Podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i
marketingu własnego administratora jest tzw. uzasadniony interes administratora.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Twoje dane przechowujemy tak długo, aby przeprowadzić cały proces realizacji zlecenia ? od
wysłania oferty, poprzez uzgodnienie warunków zlecenia i zawarcie umowy. Twoje dane
osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej umowy. Dodatkowo, po
rozwiązaniu umowy, Twoje dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z
regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów
bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń

Komu udostępniamy dane osobowe?

1. Na naszej stronie internetowej stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA, który pozwala
nam weryfikować czy Użytkownicy wysyłający formularz kontaktowy z naszej witryny nie są
robotami internetowymi. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC, który jest
administratorem tych danych, Twój adres IP.

2. W naszej witrynie zainstalowany jest także Pixel Facebooka, co pozwala na profilowanie
Użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową oraz wyświetlanie im odpowiednich
reklam za pośrednictwem portalu facebook.com. W takim przypadku dane osobowe
Użytkownika przekazywane są do Facebook INC, który jest ich administratorem.

3. Na naszej stronie internetowej zainstalowany jest również kod śledzący Google Analytics,
który również służy zliczaniu statystyk naszej strony www. W takiej sytuacji dane także
przekazywane są do Google LLC, który jest ich administratorem.

4. Na naszej stronie istnieje możliwość zapisania się na Newsletter obsługiwany przez
zewnętrzną aplikację Mailchimp. W tym przypadku dane osobowe przekazywane są do The
Rocket Science Group LLC, która jest administratorem tych danych, i z którą to mamy
podpisaną umowę o powierzenie danych osobowych. Podmiot ten gwarantuje poufność
danych przechowywanych w jego bazie i na jego serwerach. Podmiot ten gwarantuje
wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO.

Uprawnienia Użytkownika w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Zapewniamy spełnienie wszystkich praw Użytkownika wynikających z ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych, tj.:

1.1. wglądu do danych

1.2. zmiany danych lub ich usunięcia z bazy

1.3. wycofania zgody na przetwarzanie danych

1.4. przeniesienia danych

1.5. niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

1.6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie,
kontaktując się z Administratorem poprzez adres e-mail:
kontakt@ideative.pl lub numer
telefonu: 786 844 332 lub listownie pod adresem: Ideative Sp. z o.o. ul. Trylińskiego 16/1, 10
683 Olsztyn. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

3. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych
osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).